Moties ingediend bij het tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting

Plenaire vergadering 13 februari 2024

Motie van het lid De Hoop over onderzoeken hoe de huurstijging dit jaar verder kan worden gematigd

Besluit: Verworpen.

32847-1136
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid De Hoop over onderzoeken hoe we de bouw gaande kunnen houden middels instrumenten als de SBI

Besluit: Aangenomen.

32847-1137
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van de leden De Hoop en Welzijn over onderzoeken of woningcorporaties voorrang kunnen krijgen bij de aankoop van woningen die beleggers van de hand doen

Besluit: Aangenomen.

32847-1138
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid De Hoop over informeren over hoe woningcorporaties hun rol beter kunnen pakken bij de realisatie van betaalbare middenhuurwoningen

Besluit: Aangenomen.

32847-1139
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Beckerman over de huren in de corporatiesector bevriezen en de woningcorporaties compenseren

Besluit: Verworpen.

32847-1140
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Beckerman over extra middelen vrijmaken voor meer nieuwbouw van sociale huurwoningen, juist in wijken met een laag aandeel sociale huur

Besluit: Verworpen.

32847-1141
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Beckerman over een pas op de plaats bij de verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties

Besluit: Verworpen.

32847-1142
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Beckerman over extra middelen vrijmaken voor de aanpak van sociale huurwoningen met gebreken en de huurders de mogelijkheid bieden de aanpak hiervan te initiƫren

Besluit: Verworpen.

32847-1143
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Beckerman over een pas op de plaats maken met de verkoop, sloop zonder vervangingsnieuwbouw en liberalisatie van sociale huurwoningen

Besluit: Verworpen.

32847-1144
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van de leden Keijzer en Pierik over actief de wet- en regelgeving aanpassen om het ombouwen van leegstaande stallen en schuren tot woningen mogelijk te maken

Besluit: Aangenomen.

32847-1145
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van het lid Welzijn over de investeringsbereidheid van marktpartijen op de woningmarkt tussen 2021 en heden in beeld brengen

Besluit: Aangenomen.

32847-1147
Indiener R.M. Welzijn
Kamerlid, NSC

Motie van de leden Stoffer en Flach over zich in Europees verband blijven inspannen voor het versoepelen van de voorwaarden voor het bouwen van middenhuurwoningen door woningcorporaties

Besluit: Aangenomen.

32847-1148
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Madlener over bij de uitvoering van woondeals meer oog hebben voor de wensen van de toekomstige bewoners en de leefbaarheid van de nieuwe woongebieden

Besluit: Aangenomen.

32847-1149
Indiener B. Madlener
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Madlener over de maximale stijging van de huurprijs per 1 juli 2024 vaststellen op 3,5%

Besluit: Verworpen.

32847-1150
Indiener B. Madlener
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Paternotte en Pierik over scenario's ontwikkelen om meer dan 2.000 studentenwoningen bij Kronenburg of alternatieve plekken nabij Amsterdam toch te bouwen

Besluit: Aangenomen.

32847-1151
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Welzijn c.s. over afspraken maken met woningcorporaties over woningdelen, woningsplitsen, aanplakken en optoppen (t.v.v. 32847-1146)

Besluit: Aangenomen.

32847-1153
Indiener R.M. Welzijn
Kamerlid, NSC
+ 2 anderen