Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 januari

Plenaire vergadering 6 februari 2024

Gewijzigde motie van het lid Dassen c.s. over in Europees- en NAVO-verband oproepen tot een worst case scenario met bijbehorende strategie (t.v.v. 21501-02-2805

Besluit: Aangenomen.

21501-02-2825
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 4 anderen