Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water

Plenaire vergadering 6 februari 2024

Motie van het lid Heutink over in Brussel pleiten voor het schrappen van het "one out, all out"-principe ten aanzien van de Kaderrichtlijn Water

Besluit: Aangenomen.

36410-XII-59
Indiener H.D. Heutink
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Heutink over in Brussel aandringen op soepelere regelgeving ten aanzien van de waterkwaliteit en de bijbehorende KRW-doelen

Besluit: Verworpen.

36410-XII-60
Indiener H.D. Heutink
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Peter de Groot en Grinwis over versterking van dijktraject 15-2 binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma prioriteren om de kans op overstroming van pompstation Bergambacht terug te brengen naar 1 op 3.000

Besluit: Aangenomen.

36410-XII-62
Indiener P.C. (Peter) de Groot
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Olger van Dijk en Grinwis over vervolgonderzoek naar pfas in zeeschuim aan de Nederlandse kust

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

36410-XII-63
Indiener O.C. (Olger) van Dijk
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over een wetswijziging inzake een dubbele doelstelling voor waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit

Besluit: Verworpen.

36410-XII-64
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van de leden Kostic en Gabriëls over geen nieuwe vergunningen voor het uitstoten en lozen van pfas

Besluit: Verworpen.

36410-XII-65
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Kostic en Gabriëls over alle mogelijke maatregelen onderzoeken en implementeren om te voldoen aan de voorgestelde pfas-normering en in ieder geval geen uitstel vragen

Besluit: Verworpen.

36410-XII-66
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Kostic en Gabriëls over duidelijke etikettering verplicht stellen op alle bestrijdingsmiddelen en biociden die PFAS bevatten

Besluit: Aangehouden.

36410-XII-68
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Kostic c.s. over de kansen van nature-based solutions in waterprojecten maximaal benutten

Besluit: Aangenomen.

36410-XII-69
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 3 anderen

Motie van de leden Kostic en Gabriëls over op korte termijn komen met een handreiking over de invulling van de instrumenten van de Omgevingswet voor het behalen van de KRW-doelen

Besluit: Overgenomen.

36410-XII-70
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Kostic en Gabriëls over op korte termijn een voorstel doen voor extra maatregelen voor waterbesparing

Besluit: Aangehouden.

36410-XII-71
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Grinwis c.s. over de drinkwaterbedrijven dit jaar zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de financieringsruimte met ingang van 2025

Besluit: Aangenomen.

36410-XII-72
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van de leden Gabriëls en Kostic over alles op alles zetten om overal aan de KRW-eisen te voldoen (t.v.v. 36410-XII-61)

Besluit: Verworpen.

36410-XII-73
Indiener G.J.W. Gabriëls
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Kostic c.s. over maatregelen nemen om het gebruik van pfas-houdende bestrijdingsmiddelen en biociden zo veel mogelijk te beperken (t.v.v. 36410-XII-67)

Besluit: Verworpen.

36410-XII-76
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 2 anderen