Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat het Team Openbare Orde Inlichtingen van de politie onwettig informatie over onschuldige burgers

Plenaire vergadering 30 januari 2024

Motie van het lid El Abassi over registraties met de code "niet CTER-waardig" in kaart brengen en verwijderen

Besluit: Verworpen.

29628-1196
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid El Abassi over het Team Openbare Orde Inlichtingen opheffen

Besluit: Verworpen.

29628-1197
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van de leden Mutluer en Lahlah over een TOOI-registratie schrappen als vaststaat dat daar geen grond voor was

Besluit: Verworpen.

29628-1198
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Mutluer c.s. over het inrichten van een aanspreekpunt of loket voor burgers die vermoeden dat ze onterecht zijn betrokken in een TOOI-onderzoek

Besluit: Verworpen.

29628-1199
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van de leden Helder en Van der Plas over een wettelijke regeling in de Gemeentewet creëren voor preventief optreden tegen online oproepen die kunnen leiden tot een verstoring van de openbare orde

Besluit: Aangehouden.

29628-1200
Indiener L.M.J.S. Helder
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van de leden Omtzigt en Mutluer over bij de herziening van de Wiv voorstellen dat de CTIVD functioneel toezicht houdt op alle activiteiten in het domein van de nationale veiligheid

Besluit: Verworpen.

29628-1202
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Motie van de leden Sneller en Mutluer over samen met regioburgemeesters een landelijk kader vaststellen voor de uitoefening van bevoegdheden en inlichtingenmethoden door TOOI

Besluit: Aangenomen.

29628-1203
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Mutluer over de Autoriteit Persoonsgegevens in afstemming met de CTIVD onderzoek laten doen naar de activiteiten van TOOI en PLOOI in de afgelopen vier jaar (t.v.v. 29628-1201)

Besluit: Aangenomen.

29628-1204
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, NSC
+ 1 andere