Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Verduurzaming luchtvaart

Plenaire vergadering 26 oktober 2023

Motie van het lid Kröger over met de Benelux-partners tot afspraken komen over het verbieden van korteafstandsvluchten

Besluit: Verworpen.

31936-1068
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Boucke en Van der Graaf over een zwaar verhoogd tarief voor of een verbod op fossiele privépassagiersvluchten op korte afstanden

Besluit: Aangenomen.

31936-1069
Indiener R.M. Boucke
Kamerlid, D66
+ 1 andere