Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gehandicaptenbeleid

Plenaire vergadering 24 oktober 2023

Motie van de leden Dijk en Westerveld over een landelijk netwerk van invalpools waardoor uitzendbureaus niet langer worden ingezet in de gehandicaptenzorg

Besluit: Verworpen.

24170-290
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Dijk en Kwint over gemeenten alleen nog maar beschikkingen met een tijdsindicatie laten afgeven

Besluit: Aangenomen.

24170-291
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Plas over een overgangsregeling voor afbouw van het pgb na het overlijden van een kind met zeer ernstige en verstandelijke meervoudige beperkingen

Besluit: Verworpen.

24170-292
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het ontwikkelen van landelijke normen voor de uitvoering van het sociaal domein

Besluit: Verworpen.

24170-293
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 2 anderen

Motie van het lid Westerveld c.s. over het vergoeden van spraakcomputers

Besluit: Aangenomen.

24170-295
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van de leden Agema en Dijk over het afschaffen van de kilometerregistratie voor het Valysvervoer

Besluit: Aangenomen.

24170-297
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Werner c.s. over een structureel interdepartementaal overleg in het kader van de meerjarige nationale strategie voor mensen met een beperking

Besluit: Aangenomen.

24170-298
Indiener L.M. Werner
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Werner c.s. over verkennen waar de coördinerende verantwoordelijkheid voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap het beste ondergebracht kan worden

Besluit: Aangenomen.

24170-299
Indiener L.M. Werner
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Warmerdam c.s. over het uitwerken van een voorkeursscenario voor ouders die langdurig hebben gezorgd voor hun kind met een handicap

Besluit: Aangenomen.

24170-300
Indiener S. Warmerdam
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Warmerdam c.s. over bevorderen dat de berekening van het richttariefpercentage door zorgkantoren transparanter wordt

Besluit: Aangenomen.

24170-301
Indiener S. Warmerdam
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over onderzoek naar de Zweedse wetgeving voor gehandicapten (t.v.v. 24170-294)

Besluit: Aangenomen.

24170-303
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over vrijspelen van inspecteurs voor de gehandicaptenzorg zodat toezicht gehouden kan worden op alle intramurale gehandicaptenzorg en PGB-wooninitiatieven (t.v.v. 24170-296)

Besluit: Aangenomen.

24170-304
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van de leden Dijk en Kwint over gerichte maatregelen om verschraling in de gehandicaptenzorg te voorkomen (t.v.v. 24170-289)

Besluit: Aangenomen.

24170-302
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP
+ 1 andere