Moties ingediend bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 - onderdeel Wonen en ruimtelijke ordening

Plenaire vergadering 24 oktober 2023

Motie van het lid Kops over de sociale huurprijzen verlagen

Besluit: Verworpen.

36410-VII-31
Indiener A. Kops
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Kops over de sociale huurprijzen niet verhogen

Besluit: Verworpen.

36410-VII-32
Indiener A. Kops
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Kops over geen voorrang meer geven aan statushouders bij de toewijzing van woonruimte

Besluit: Verworpen.

36410-VII-33
Indiener A. Kops
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Kops over voorrang geven aan de Nederlanders bij de toewijzing van woonruimte

Besluit: Verworpen.

36410-VII-34
Indiener A. Kops
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Peter de Groot c.s. over het afsluiten van bouwakkoorden om belemmeringen voor bouwprojecten weg te nemen

Besluit: Aangenomen.

36410-VII-35
Indiener P.C. (Peter) de Groot
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van het lid Beckerman over sloop van woningen alleen toestaan met instemming van 70% van de huurders

Besluit: Verworpen.

36410-VII-36
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Beckerman over een pas op de plaats maken bij de verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties

Besluit: Verworpen.

36410-VII-37
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Beckerman over het in het leven roepen van een opkoopfonds

Besluit: Verworpen.

36410-VII-38
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Beckerman over het bevriezen van de huren in de corporatiesector

Besluit: Verworpen.

36410-VII-39
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Boulakjar c.s. over een aanzienlijk deel betaalbare woningen als voorwaarde voor bouwsubsidies, impulsen en woonafspraken

Besluit: Aangenomen.

36410-VII-40
Indiener F. Boulakjar
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Boulakjar over hamsterhuurkoop door woningcorporaties mogelijk maken

Besluit: Aangenomen.

36410-VII-41
Indiener F. Boulakjar
Kamerlid, D66

Motie van het lid Boulakjar c.s. over een akkoord over het bouwen van zo veel mogelijk studentenwoningen in Kronenburg

Besluit: Aangenomen.

36410-VII-42
Indiener F. Boulakjar
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Nijboer over een premie op extra bouwvergunningen van gemeenten

Besluit: Verworpen.

36410-VII-43
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Nijboer en Grinwis over het sterk terugbrengen van de verkoop van sociale huurwoningen

Besluit: Verworpen.

36410-VII-44
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Nijboer over het alsnog invoeren van een tochtkorting

Besluit: Aangenomen.

36410-VII-45
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Nijboer en Grinwis over een voorstel voor het uitwerken van een huurregister

Besluit: Aangenomen.

36410-VII-46
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Nijboer over de maximale huurverhoging koppelen aan het laagste niveau van inflatie of loonontwikkeling

Besluit: Verworpen.

36410-VII-47
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Inge van Dijk en Grinwis over onderzoek naar een tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor de bouw van sociale en middeldure koop- en huurwoningen

Besluit: Aangenomen.

36410-VII-48
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Van Esch en Beckerman over het uitstellen en ordentelijk intrekken van de Omgevingswet

Besluit: Verworpen.

36410-VII-49
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Van Esch over uitspreken dat woningbouw door "een straatje erbij" alleen kan als dit de natuur niet schaadt

Besluit: Verworpen.

36410-VII-50
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Grinwis c.s. over het aanpassen van het Drinkwaterbesluit zodat niet alleen op het dak opgevangen regenwater kan worden gebruikt als huishoudwater

Besluit: Aangenomen.

36410-VII-51
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over gemeenten ondersteunen bij het opstellen van de pre-soortenmanagementplannen

Besluit: Aangenomen.

36410-VII-52
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Haga over particuliere verhuurders vrijstellen van de regulering van de middenhuur

Besluit: Verworpen.

36410-VII-53
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over een heroverweging van de regulering van de middenhuur waarin de rentabiliteit van nieuwbouw en bestaande huurwoningen wordt meegenomen

Besluit: Verworpen.

36410-VII-54
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over woningcorporaties aanmoedigen om woningen te verkopen aan zittende huurders om zo kapitaal vrij te maken om nieuwe sociale woningen te bouwen

Besluit: Verworpen.

36410-VII-55
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over maatregelen om het voor woningeigenaren aantrekkelijker te maken om hun woningen te blijven verhuren in plaats van te verkopen

Besluit: Verworpen.

36410-VII-56
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga