Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken

Plenaire vergadering 17 oktober 2023

Motie van het lid Boswijk c.s. over er bij Israël voor pleiten om voedsel, water, brandstof, medicijnen en medische hulpgoederen naar Gaza door te laten

Besluit: Aangenomen.

21501-02-2720
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 4 anderen

Motie van het lid Boswijk over onderzoek doen naar de aanhang van en steun voor terreurorganisatie Hamas in Nederland

Besluit: Aangenomen.

21501-02-2721
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Sjoerdsma over gehoor geven aan de noodkreet van de VN voor 100 miljoen euro aan humanitaire hulp

Besluit: Aangenomen.

21501-02-2722
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66

Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over er bij Israël op aandringen dat de levering van primaire levensbehoeften richting Gaza doorgang moet vinden

Besluit: Aangenomen.

21501-02-2723
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP
+ 3 anderen

Motie van het lid Eppink over de EU-betalingen aan de Palestijnse Autoriteit opschorten zodra de Palestijnse Autoriteit steun uitspreekt voor Hamas

Besluit: Verworpen.

21501-02-2724
Indiener D.J. Eppink
Kamerlid, BBB

Motie van de leden De Roon en Wilders over beslissen om de Nederlandse ambassade te vestigen in Jeruzalem

Besluit: Verworpen.

21501-02-2726
Indiener R. de Roon
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden De Roon en Wilders over er zorg voor dragen dat de beveiliging van Joodse objecten als scholen en synagoges op de meest optimale wijze gegarandeerd wordt en blijft

Besluit: Aangenomen.

21501-02-2727
Indiener R. de Roon
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden De Roon en Wilders over door het schrappen van alle Nederlandse hulpgelden bevorderen dat de Palestijnse Autoriteit vergoedingen voor terroristen of hun familieleden niet meer zal uitkeren

Besluit: Verworpen.

21501-02-2728
Indiener R. de Roon
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Stoffer over in EU- en VN-verband steun uitspreken voor het Israëlische recht op zelfverdediging

Besluit: Aangenomen.

21501-02-2729
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Van Baarle over zich in de meest felle bewoordingen uitspreken tegen de blokkade van Gaza en de vergeldingsacties van het Israëlische leger

Besluit: Verworpen.

21501-02-2730
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Van Baarle over de Palestijnse Staat erkennen en in internationaal verband komen tot een realistisch tijdpad

Besluit: Verworpen.

21501-02-2731
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Ceder over andere lidstaten oproepen een eventueel Armeens verzoek voor steun vanuit de EU met een positieve grondhouding te bezien

Besluit: Aangenomen.

21501-02-2732
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Ceder over op basis van feiten beoordelen of de vlucht van de Armeense bevolking uit Nagorno-Karabach na de blokkade van en aanval op de enclave neerkomt op etnische zuivering

Besluit: Aangenomen.

21501-02-2733
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie

Gewijzigde motie van de leden De Roon en Wilders over het uitwijzen van de Palestijnse vertegenwoordigster t.v.v. 21501-02-2725

Besluit: Verworpen.

21501-02-2734
Indiener R. de Roon
Kamerlid, PVV
+ 1 andere