Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Spoor

Plenaire vergadering 10 oktober 2023

Gewijzigde motie van het lid Van der Graaf over geen spitstoeslag in de hoofdrailnetconcessie opnemen (t.v.v. 29984-1117)

Besluit: Aangenomen.

29984-1160
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie