Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving

Plenaire vergadering 10 oktober 2023

Motie van het lid Van Esch c.s. over bevoegde gezagen meer instrumenten geven om maatregelen te nemen tegen bedrijven en bedrijfsprocessen

Besluit: Aangenomen.

33118-262
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD
+ 4 anderen

Motie van het lid Van Esch c.s. over de sluiting van Kooksfabriek 2, uiterlijk per 1 januari 2025, als voorwaarde stellen in de maatwerkafspraken met Tata Steel

Besluit: Verworpen.

33118-263
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Esch c.s. over een uitgebreid onderzoek door het RIVM naar het effect van Chemours op de gezondheid van omwonenden en werknemers

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

33118-264
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD
+ 4 anderen

Motie van de leden Van Esch en Beckerman over Chemours aansprakelijk stellen voor de kosten die het Rijk heeft gemaakt vanwege de door Chemours veroorzaakte pfas-vervuiling

Besluit: Aangenomen.

33118-265
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Plas over praten met belanghebbenden die niet kunnen overschakelen naar niet-pfas alternatieven over uitzonderingen en alternatieven

Besluit: Aangenomen.

33118-266
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Beckerman c.s. over het uitbreiden van het seismologisch basismeetnet

Besluit: Aangenomen.

33118-267
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Beckerman c.s. over het aanpassen van wet- en regelgeving om de gezondheid van omwonenden beter te garanderen

Besluit: Aangenomen.

33118-268
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 3 anderen

Motie van het lid Hagen c.s. over de Europese Commissie wijzen op het streven om BBT-referentiedocumenten binnen acht jaar weer te hebben bijgewerkt

Besluit: Aangenomen.

33118-269
Indiener K.B. Hagen
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van het lid De Hoop c.s. over een voorstel om het voorzorgsprincipe beter in wet- en regelgeving te verankeren

Besluit: Aangenomen.

33118-271
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van het lid Hagen c.s. over in gesprek gaan met het OM over de mogelijkheid om in het geval van een ernstig milieudelict vaker ook de leidinggevenden te vervolgen (t.v.v. 33118-270)

Besluit: Aangenomen.

33118-273
Indiener K.B. Hagen
Kamerlid, D66
+ 3 anderen