Moties ingediend bij het tweeminutendebat Voorhangprocedure besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen

Plenaire vergadering 10 oktober 2023

Motie van het lid Hagen c.s. over het door bevoegde gezagen en omgevingsdiensten te allen tijde kunnen controleren van de daadwerkelijke emissies van bedrijven

Besluit: Aangenomen.

22343-364
Indiener K.B. Hagen
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Haverkort c.s. over het register van zeer zorgwekkende stoffen baseren op reeds bij de omgevingsdiensten aanwezige informatie

Besluit: Aangenomen.

22343-365
Indiener E.A. Haverkort
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van de leden Van Esch en Beckerman over ook mobiele bronnen in het ZZS-register opnemen

Besluit: Aangenomen.

22343-366
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Plas over voorkomen dat emissies van staatsgeheime activiteiten worden toebedeeld aan organisaties die er niets mee te maken hebben

Besluit: Aangenomen.

22343-367
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB