Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval

Plenaire vergadering 10 oktober 2023

Motie van het lid Hagen over een doelpercentage gerecycled en biobased plastic hoger dan 30% en het uitwerken van een plasticstrategie

Besluit: Verworpen.

22112-3786
Indiener K.B. Hagen
Kamerlid, D66

Motie van de leden Hagen en Van Esch over het uitbreiden van het statiegeldsysteem met plastic flesjes voor zuivel en sap

Besluit: Verworpen.

22112-3787
Indiener K.B. Hagen
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Van Esch en Van der Graaf over zich in Europa sterk uitspreken tégen verslechtering van de ambities opgenomen in de Europese Verpakkingsverordening

Besluit: Aangenomen.

22112-3788
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Van Esch en Van der Graaf over een Verpakkingsverordening waarin geen uitzondering wordt gemaakt voor wegwerpverpakkingen van papier voor consumptie ter plaatse

Besluit: Verworpen.

22112-3789
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere