Moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart

Plenaire vergadering 3 oktober 2023

Motie van de leden Van Haga en Graus over het krimpbesluit voor Schiphol stopzetten

Besluit: Verworpen.

31936-1097
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Graus over Schiphol verantwoord laten groeien en vliegveld Lelystad zo snel mogelijk openen

Besluit: Verworpen.

31936-1098
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Graus over vliegveld Lelystad gebruiken voor reizigers en niet voor vluchtelingen

Besluit: Verworpen.

31936-1099
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van het lid Boucke c.s. over een afwegingskader stikstof opstellen en toepassen

Besluit: Aangenomen.

31936-1100
Indiener R.M. Boucke
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van het lid Koerhuis c.s. over onderzoek naar een betere ontsluiting van de vliegvelden van Groningen en Maastricht door snelbussen en extra busplatformen

Besluit: Aangenomen.

31936-1101
Indiener D.A.N. Koerhuis
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over waarborgen dat de krimp van het aantal vluchten op Schiphol niet leidt tot extra stikstofuitstoot van de luchtvaart

Besluit: Aangenomen.

31936-1102
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van de leden Van der Graaf en Boucke over bindende afspraken met Schiphol om het achtpuntenplan zover mogelijk tot uitvoering te brengen

Besluit: Verworpen.

31936-1103
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over geen natuurvergunning verlenen aan Lelystad Airport

Besluit: Verworpen.

31936-1104
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Krul over het aantal vluchten aan de randen van de dag substantieel beperken

Besluit: Aangenomen.

31936-1105
Indiener H.M. Krul
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Krul over het wettelijk vastleggen van analyse en weging van de lasten en lusten van nieuwe luchthavenbesluiten

Besluit: Aangenomen.

31936-1106
Indiener H.M. Krul
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Graus c.s. over de gevolgen van toenemende lasten op betaalbaarheid en prijsstelling van vliegtickets

Besluit: Aangenomen.

31936-1107
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 2 anderen

Motie van de leden Graus en Van Haga over de vlootgegevens in de geluidsberekeningen actualiseren

Besluit: Verworpen.

31936-1108
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden Graus en Van Haga over het nieuwe normen- en handhavingstelsel vastleggen in het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol

Besluit: Aangenomen.

31936-1109
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Alkaya over een maximum van 440.000 vluchten per jaar vastleggen in de natuurvergunning voor Schiphol

Besluit: Verworpen.

31936-1110
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP

Motie van de leden Kröger en De Hoop over een plafond voor de emissies van NO2

Besluit: Verworpen.

31936-1111
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere