Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

Plenaire vergadering 21 september 2023

Motie van het lid Wilders over het invoeren van een asielstop

Besluit: Verworpen.

36410-6
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over de btw op boodschappen vanaf 2024 op nul zetten

Besluit: Verworpen.

36410-7
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over de volledige IOAOW voor gepensioneerden continueren

Besluit: Verworpen.

36410-8
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders c.s. over de energiebelasting op gas volgend jaar niet verhogen

Besluit: Verworpen.

36410-9
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV
+ 5 anderen

Motie van het lid Wilders c.s. over vanaf 2024 het kunstgebit weer volledig vergoeden in het basispakket

Besluit: Verworpen.

36410-10
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV
+ 8 anderen

Motie van het lid Wilders c.s. over het eigen risico schrappen

Besluit: Verworpen.

36410-11
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV
+ 4 anderen

Motie van het lid Wilders c.s. over tandheelkundige zorg vanaf 2024 vergoeden vanuit het basispakket

Besluit: Verworpen.

36410-12
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV
+ 8 anderen

Motie van het lid Wilders over de Koning vragen af te zien van zijn salarisverhoging van € 55.000 per 2024

Besluit: Verworpen.

36410-13
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Hermans c.s. over het met een jaar verlengen van de huidige korting en het eenmalig niet indexeren van de benzine-en dieselaccijnzen

Besluit: Aangenomen.

36410-14
Indiener S.T.M. Hermans
Kamerlid, VVD
+ 10 anderen

Motie van de leden Hermans en Omtzigt over werk blijven maken van het krijgen van meer grip op asiel-, arbeids- en studiemigratie

Besluit: Aangenomen.

36410-15
Indiener S.T.M. Hermans
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Marijnissen en Bontenbal over ziekenhuizen meer financieren op basis van zorgbehoefte

Besluit: Verworpen.

36410-16
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Marijnissen over de bezuiniging van 233 miljoen op de ouderenzorg niet doorvoeren

Besluit: Verworpen.

36410-17
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP

Motie van de leden Marijnissen en Van der Plas over de bevriezing op het maximaal aantal verpleeghuisplekken loslaten

Besluit: Verworpen.

36410-18
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Marijnissen en Bikker over zorgen dat binnen de huisartsenzorg eigenaarschap van private equitypartijen tot het verleden gaat behoren

Besluit: Aangenomen.

36410-19
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Marijnissen over uitspreken dat de salarissen van Tweede Kamerleden met 30 procent verlaagd worden en dit geld gebruiken om kinderen in armoede met de feestdagen een cadeau te geven

Besluit: Verworpen.

36410-20
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP

Motie van het lid Marijnissen c.s. over ouders na de lichte toets de keuze voor maatwerk aanbieden en dit proces mogelijk maken binnen de hersteloperatie kinderopvang

Besluit: Aangenomen.

36410-21
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van de leden Paternotte en Bontenbal over het afschaffen van fossiele voordelen tot diplomatiek speerpunt maken

Besluit: Aangenomen.

36410-22
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Klaver c.s. over het minimumloon per 2024 met 1,7% extra verhogen en de verlaging van het afbouwpunt van het kindgebonden budget voor paren met circa 9.000 euro terugdraaien

Besluit: Aangenomen.

36410-23
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks
+ 10 anderen

Motie van het lid Klaver c.s. over een wettelijk afbouwpad van fossiele subsidies in de Klimaatwet verankeren

Besluit: Verworpen.

36410-24
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Klaver c.s. over financiële en juridische steun bieden aan medeoverheden die juridische stappen zetten tegen Chemours en haar PFAS-vervuiling

Besluit: Aangenomen.

36410-25
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks
+ 3 anderen

Motie van het lid Bontenbal c.s. over zorgen dat ook transferpassagiers en privéjets vliegbelasting gaan betalen en de opbrengst gebruiken om de energierekening voor huishoudens te verlagen

Besluit: Aangenomen.

36410-26
Indiener H. Bontenbal
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Motie van de leden Bontenbal en Stoffer over gemeenten meer ruimte geven om grond en vastgoed uit te geven bij plannen waarmee maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd

Besluit: Aangenomen.

36410-27
Indiener H. Bontenbal
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Bikker c.s. over voorkomen van de voorziene prijsstijgingen in 2024 in het regionaal openbaar vervoer

Besluit: Aangenomen.

36410-29
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 10 anderen

Motie van de leden Bikker en Omtzigt over een adviescommissie instellen die als taak heeft te adviseren welke strategie moet worden gevoerd om de toenemende rol van private equity in sectoren fors terug te dringen

Besluit: Aangenomen.

36410-30
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Baudet over behandelingen met puberteitsremmers en hormoonblokkers verbieden voor minderjarigen

Besluit: Verworpen (28-111)

36410-32
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Baudet over een voortrekkersrol in het opstarten van vredesonderhandelingen tussen de NAVO en Rusland om zo spoedig mogelijk een staakt-het-vuren te bereiken

Besluit: Verworpen.

36410-33
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Baudet over de mogelijkheden onderzoeken om politiek asiel aan te bieden aan Julian Assange

Besluit: Verworpen.

36410-34
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Baudet over een plan om banken te dwingen cashgeld zonder bijkomende kosten in ontvangst te nemen en te laten opnemen

Besluit: Verworpen.

36410-35
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Baudet over een voorstel om de uitzonderingsgrond onder artikel 5.1 sub 2 van de Wet Open Overheid schrappen

Besluit: Verworpen.

36410-36
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD

Motie van de leden Van der Plas en Omtzigt over het minimumloon per 1 januari 2024 enigszins verhogen met behoud van de volledige koppeling

Besluit: Verworpen.

36410-37
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Plas en Paternotte over gemeenten helpen zo snel mogelijk belemmeringen bij isolatie van spouwmuren ten gevolge van de RvS-uitspraak weg te nemen

Besluit: Aangenomen.

36410-38
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Plas en Helder over uitspreken dat politieagenten waardering verdienen voor het iedere keer paraat staan om hun werk te doen in het huidige maatschappelijk harde klimaat

Besluit: Aangenomen.

36410-39
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Plas over de reservering voor de aanpak van de N35 intact laten en de afspraken met de provincie Overijssel nakomen

Besluit: Verworpen.

36410-40
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over stoppen met het bouwen van nieuwe windparken op zee

Besluit: Verworpen.

36410-41
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Plas over de beëindigingsregelingen omvormen naar algemene regelingen waar elke boer op vrijwillige basis aan mee kan doen

Besluit: Verworpen.

36410-42
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Van der Plas over loslaten van het depositiebeleid en inzetten op emissiebeleid

Besluit: Verworpen.

36410-43
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Van der Plas over een generaal pardon voor alle melders die onder het PAS hebben gehandeld en te goeder trouw aan alle voorschriften hebben voldaan

Besluit: Verworpen.

36410-44
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Stoffer c.s. over de kinderbijslag structureel verhogen met 250 miljoen euro

Besluit: Aangenomen.

36410-45
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 5 anderen

Motie van het lid Stoffer c.s. over de Raad van State met spoed om voorlichting te vragen over de huidige verkenningsfase in de kabinetsformatie

Besluit: Aangenomen.

36410-46
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 3 anderen

Motie van het lid Stoffer over geen stappen zetten richting gedwongen opkoop van boerenbedrijven dan wel het intrekken van vergunningen in het kader van de stikstofaanpak

Besluit: Aangenomen.

36410-47
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Van Baarle c.s. over een noodplan voor als de energierekening stijgt in de winter en dit de koopkracht onder druk zet

Besluit: Aangenomen.

36410-48
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 4 anderen

Motie van het lid Van Baarle c.s. over de verkeersboetes niet met 10% verhogen

Besluit: Verworpen.

36410-49
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 3 anderen

Motie van de leden Van Baarle en Sylvana Simons over substantiële aanvullende middelen voor het antidiscriminatiebeleid

Besluit: Verworpen.

36410-50
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van het lid Van Baarle over excuses maken voor de onwettige en heimelijke spionagepraktijken in de richting van Nederlandse moslims

Besluit: Verworpen.

36410-51
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Dassen c.s. over de taakstelling voor belastingconstructies en fiscale regelingen realiseren en daarmee de inkomstenbelasting voor 2024 niet verhogen

Besluit: Aangenomen.

36410-52
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 2 anderen

Motie van het lid Dassen c.s. over een impactanalyse per ministerie met betrekking tot de effecten en de toepassing van kunstmatige intelligentie door de overheid, op de banen van de toekomst, beleidsontwikkeling en onze manier van werken

Besluit: Aangenomen.

36410-53
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 8 anderen

Motie van het lid Eerdmans c.s. over in beeld brengen hoeveel ouderen en digitaal mindervaardigen afgehaakt raken door het tempo van de toenemende digitalisering

Besluit: Aangenomen.

36410-54
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21
+ 5 anderen

Motie van de leden Eerdmans en Wilders over instellen van een rapporteur om het optrekken met partnerschaplanden voor het verplaatsen van asielopvang- en procedures buiten de EU in kaart te brengen

Besluit: Aangenomen.

36410-55
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21
+ 1 andere

Motie van het lid Eerdmans over op geen enkele wijze medewerking verlenen aan de terugkeer van personen die zich bij Islamitische Staat hebben aangesloten

Besluit: Verworpen.

36410-56
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Den Haan over middelen reserveren opdat het nummer 113 gratis kan worden gemaakt

Besluit: Aangenomen.

36410-57
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan

Motie van het lid Sylvana Simons over voorbereidend onderzoek naar mogelijke vormen van een consensusrijkswet Herstelmaatregelen

Besluit: Verworpen.

36410-58
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1

Motie van het lid Sylvana Simons c.s. over met alle groepen en landen die te lijden hebben gehad onder Nederlands koloniaal bewind gesprekken starten over gewenste reparaties voor het koloniaal verleden

Besluit: Verworpen.

36410-59
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 3 anderen

Motie van het lid Sylvana Simons c.s. over zich publiekelijk uitspreken tegen de Tunesiëdeal

Besluit: Verworpen.

36410-61
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 3 anderen

Motie van het lid Sylvana Simons c.s. over met het onderwijsveld in gesprek gaan om tot een nieuw moment van advisering en selectie voor een vervolgopleiding te komen

Besluit: Verworpen.

36410-62
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Haga c.s. over afschaffing van de erf- en schenkbelasting

Besluit: Verworpen.

36410-63
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 2 anderen

Motie van de leden Van Haga en Wilders over de lasten niet verhogen maar in plaats daarvan bezuinigen op het overheidsapparaat

Besluit: Verworpen.

36410-64
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van het lid Van Haga c.s. over asielaanvragen niet in behandeling nemen als asielzoekers via een ander veilig land zijn binnengekomen

Besluit: Verworpen.

36410-65
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Haga c.s. over de armoedeval zo snel mogelijk opheffen

Besluit: Verworpen.

36410-66
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Haga c.s. over uitspreken dat cashgeld te allen tijde een wettig betaalmiddel blijft

Besluit: Aangenomen.

36410-67
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 4 anderen

Motie van het lid Van Haga c.s. over uitspreken dat er zo snel mogelijk een parlementaire enquête naar corona moet komen

Besluit: Verworpen.

36410-68
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 3 anderen

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het indienen van een nota van wijziging op de begrotingen die tot een afname van 100 fte bij de afdelingen voorlichting bij het rijk in de komende twee jaar leidt

Besluit: Verworpen.

36410-69
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 4 anderen

Motie van het lid Omtzigt c.s. over de 10.000 gezinnen die onder het bestaansminimum leven nog voor de behandeling van de begroting van SZW aanschrijven

Besluit: Verworpen.

36410-70
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 4 anderen

Motie van de leden Gündogan en Sylvana Simons over een opsomming van mogelijkheden om een uitbreiding van de Tweede Kamer ‘onmiddellijk’ te effectueren

Besluit: Verworpen.

36410-71
Indiener N. Gündogan
Kamerlid, Gündogan
+ 1 andere

Motie van de leden Gündogan en Omtzigt over het WODC laten onderzoeken welke mogelijkheden en waarborgen in het strafrecht toegepast kunnen worden bij integriteitszaken

Besluit: Aangenomen.

36410-72
Indiener N. Gündogan
Kamerlid, Gündogan
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Bikker en Omtzigt over in Europees verband nagaan of sancties ingezet kunnen worden indien de situatie in Nagorno-Karabach dreigt te verslechteren en rechten niet gewaarborgd worden (t.v.v. 36410-31)

Besluit: Aangenomen.

36410-74
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Bontenbal en Marijnissen over in samenwerking met vakbonden en bedrijven onderzoeken welke fiscale of andere obstakels winstdeling belemmeren (t.v.v. 36410-28)

Besluit: Aangenomen.

36410-73
Indiener H. Bontenbal
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons c.s. over in gesprek gaan met artsenorganisaties, onderzoeks- en opleidingsinstellingen om te bezien op welke wijze beleid op cultuursensitieve zorg verbeterd kan worden (t.v.v. 36410-60)

Besluit: Aangenomen.

36410-75
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 4 anderen