aangehouden moties ingediend bij het debat over het niet waarmaken van de woningbouwambities

Plenaire vergadering 11 april 2023

Motie van het lid Peter de Groot c.s. over het verwijderen van de belemmeringen voor buitenstedelijke bouw in de Ladder voor duurzame verstedelijking

Besluit: Aangenomen.

32847-1027
Indiener P.C. (Peter) de Groot
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van de leden Geurts en Grinwis over een onderzoek naar een generieke depositieberekening met standaardeenheden voor kleine tot middelgrote woningbouwprojecten

Besluit: Aangenomen.

32847-1032
Indiener J.L. Geurts
Kamerlid, CDA
+ 1 andere