aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

Plenaire vergadering 11 april 2023

Motie van het lid Van Meenen over één cao voor het funderend onderwijs

Besluit: Aangenomen.

36200-VIII-87
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66