moties ingediend bij de Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten

Plenaire vergadering 11 april 2023

Motie van het lid Kuzu over de ratificatie van het statusverdrag met Israël opschorten

Besluit: Verworpen.

36021-7
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Kuzu over de jaarlijkse planning van samenwerkingsactiviteiten met Israël aan de Kamer voorleggen

Besluit: Verworpen.

36021-8
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK