moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken van 21 februari 2023

Plenaire vergadering 11 april 2023

Motie van de leden Van der Lee en Piri over de invulling van het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van activiteiten in bezette Palestijnse gebieden in de praktijk

Besluit: Aangenomen.

21501-02-2629
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Sjoerdsma over de vergaande abortussenwetten en de toegang tot normale rechtsgang op dit thema met Polen bespreken (t.v.v. 21501-02-2631)

Besluit: Aangehouden.

21501-02-2635
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66

Nader gewijzigde motie van de leden Sjoerdsma en Van der Laan over het voorkomen van deelname van Russische en Belarussische sporters aan internationale toernooien (t.v.v. 21501-02-2633)

Besluit: Aangenomen.

21501-02-2634
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66
+ 1 andere