moties ingediend bij het tweeminutendebat Institutioneel racisme

Plenaire vergadering 11 april 2023

Motie van het lid Van Baarle over de minister van Buitenlandse Zaken verzoeken aangifte te doen van discriminatie en racisme binnen zijn ministerie

Besluit: Verworpen.

30950-337
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Van Baarle over diversiteitstrainingen en inclusietrainingen bij het Rijk een niet-vrijblijvend karakter geven

Besluit: Aangenomen.

30950-338
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Van Baarle over exitgesprekken met vertrekkende medewerkers rijksbreed tot een standaard maken

Besluit: Verworpen.

30950-339
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van de leden Van der Lee en Piri over een onafhankelijke inspectie vragen om iedere vijf jaar het functioneren van Nederlandse posten in het buitenland door te lichten

Besluit: Verworpen.

30950-340
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Lee en Piri over training op het gebied van diversiteit en inclusie en het bestrijden van racisme een verplicht onderdeel maken van het werken bij Buitenlandse Zaken

Besluit: Aangenomen.

30950-341
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Sjoerdsma over in het personeelsbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken een level playing field creëren

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

30950-342
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66

Motie van het lid Sjoerdsma over disciplinaire maatregelen treffen tegen mensen die in overtreding zijn geweest op het punt van racisme en discriminatie

Besluit: Aangenomen.

30950-343
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66

Motie van het lid Sylvana Simons over het nemen van expliciete maatregelen die het welzijn en de veiligheid van medewerkers die racisme ervaren op korte termijn centraal stellen

Besluit: Aangenomen.

30950-344
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1

Motie van het lid Sylvana Simons over het uitbreiden van de actielijst naar een plan van aanpak met een langetermijnvisie en concrete doelen ter bestrijding van institutioneel racisme

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

30950-345
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1