moties ingediend bij het tweeminutendebat Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit

Plenaire vergadering 11 april 2023

Motie van het lid Van Esch c.s. over in Europa pleiten voor het standaard evalueren van de luchtkwaliteitsrichtlijn zodra de WHO nieuwe advieswaarden uitbrengt

Besluit: Aangenomen.

36246-7
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD
+ 2 anderen

Motie van het lid Van der Plas over eerst kijken hoe we de Europese grenswaarden kunnen bereiken voordat we onszelf overambitieuze doelstellingen opleggen

Besluit: Aangenomen.

36246-8
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Van der Plas over het uitzetten van een onderzoek naar de gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

36246-9
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Hagen over het voorbereiden van wetgeving die ervoor zorgt dat vergunningen afgenomen kunnen worden als bedrijven niet voldoen aan hun lopende vergunningen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

36246-10
Indiener K.B. Hagen
Kamerlid, D66