moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van der Werf ‘Let's talk about seksueel geweld’

Plenaire vergadering 11 april 2023

Motie van de leden Michon-Derkzen en Van der Woude over onderzoeken welke onderdelen van de Amerikaanse Title IX over seksueel overschrijdend gedrag toepasbaar kunnen zijn in de Nederlandse situatie

Besluit: Aangenomen.

36234-5
Indiener I.J.M. Michon-Derkzen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Mutluer c.s. over bewerkstelligen dat de optie van mediation in strafzaken en herstelbemiddeling breder bekend wordt onder slachtoffers van seksueel geweld

Besluit: Aangenomen.

36234-6
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van de leden Mutluer en Ellemeet over eenduidige en afdoende financiering voor forensische, medische en psychische zorg voor kinderen onder de 16 jaar

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

36234-7
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Laan en Van der Werf over uitwerken hoe effectieve lesmethoden laagdrempelig toegankelijk en bekend worden gemaakt

Besluit: Aangenomen.

36234-8
Indiener J.M.P. van der Laan
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Laan en Van der Werf over versterking van de signaleringsfunctie van consultatiebureaus en het handelingsperspectief van jgz-professionals bij vermoedens van seksueel geweld

Besluit: Aangenomen.

36234-9
Indiener J.M.P. van der Laan
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Laan c.s. over een voorstel voor het versterken van de landelijke stichting Centrum Seksueel Geweld

Besluit: Aangenomen.

36234-10
Indiener J.M.P. van der Laan
Kamerlid, D66
+ 2 anderen