Moties ingediend bij het debat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire

Plenaire vergadering 14 maart 2023

Motie van het lid Azarkan c.s. over uitspreken de commissie Financiën een intern onderzoek te laten doen naar het functioneren van de UHT, inclusief de CWS

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

31066-1176
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK
+ 3 anderen

Motie van het lid Azarkan c.s. over een voorziening treffen waarmee gedupeerde ouders schade-experts kunnen inhuren

Besluit: Aangenomen.

31066-1177
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK
+ 4 anderen

Motie van het lid Leijten over het inrichten van een crisisorganisatie die regionaal gaat werken met een zogenoemde eendagbehandeling

Besluit: Verworpen.

31066-1181
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Motie van het lid Kat c.s. over het uitbreiden van de pilot met vaststellingsovereenkomsten naar ten minste 100 casussen

Besluit: Aangenomen.

31066-1182
Indiener H. Kat
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Kat c.s. over een spoedprocedure bij het loket al betaalde schulden voor de ouders in het buitenland

Besluit: Aangenomen.

31066-1183
Indiener H. Kat
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van het lid Kat c.s. over het verbeteren van de basisvoorzieningen voor de CWS en het maken van afspraken over de rolverdeling tussen CWS en UHT

Besluit: Ingetrokken.

31066-1184
Indiener H. Kat
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van het lid Kat c.s. over in gebieden waar grote aantallen gedupeerden wonen zoeken naar maatwerkoplossingen bij schrijnende situaties

Besluit: Aangenomen.

31066-1185
Indiener H. Kat
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van het lid Omtzigt over de wettelijke termijnen uiterlijk per 1 januari 2024 eerbiedigen en aansprakelijkheid erkennen voor schade bij overtreding daarvan door de regering

Besluit: Aangenomen.

31066-1186
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over professionals de ruimte bieden om kansrijke voorstellen uit te proberen en over succesvolle voorstellen rapporteren aan de Kamer

Besluit: Aangenomen.

31066-1188
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het herstelproces zo inrichten dat ouders zo vroeg mogelijk in het proces één keer hun verhaal doen

Besluit: Aangenomen.

31066-1189
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Motie van het lid Van der Lee c.s. over onderzoeken hoe het proactief inzetten van mediation in verschillende fases van de hersteloperatie tot versnelling kan leiden

Besluit: Aangenomen.

31066-1190
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Van der Lee c.s. over de vergewisplicht zo marginaal mogelijk invullen en een wetswijziging voorbereiden voor afschaffing van deze plicht

Besluit: Aangenomen.

31066-1191
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks
+ 3 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over ouders die in de eerste toets niet als gedupeerde zijn erkend de integrale beoordeling met spoed laten doorlopen

Besluit: Aangenomen.

31066-1192
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Motie van het lid Nijboer c.s. over een harde einddatum waarop alle ouders recht gedaan moet worden

Besluit: Verworpen.

31066-1193
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA
+ 3 anderen

Nader gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over betrokkenen alle op hun zaak betrekking hebbende stukken ter beschikking stellen en daartegen geen verweer voeren (t.v.v. 31066-1201)

Besluit: Aangenomen.

31066-1202
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van het lid Azarkan c.s. over de CWS voldoende equiperen in termen van personeel, budget en andere basisvoorzieningen (t.v.v. 31066-1178)

Besluit: Aangenomen.

31066-1198
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK
+ 8 anderen

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over bij de opschaling van het aantal VSO-trajecten de rol van de landsadvocaat uitfaseren (t.v.v. 31066-1180)

Besluit: Aangenomen.

31066-1200
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP
+ 6 anderen

Gewijzigde motie van het lid Azarkan over het afkeuren van het gevoerde beleid ten aanzien van de uitvoering van herstel toeslagen (t.v.v. 31066-1179)

Besluit: Verworpen (Hoofdelijk 54-71)

31066-1199
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK