Voorstel van het Presidium tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de verplichte publicatie van arbeidsomstandighedenbeleid door fracties en groepen (36051)

Plenaire vergadering 14 februari 2023

Voorstel van het Presidium tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de verplichte publicatie van arbeidsomstandighedenbeleid door fracties en groepen

Besluit: Aangenomen.

36051
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66