Moties ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en Schuldenbeleid

Plenaire vergadering 22 december 2022

Motie van de leden Van Baarle en Sylvana Simons over onderzoek doen voor een fijnmaziger beeld van de financiële kwetsbaarheid van subgroepen en generaties van Nederlanders met een migratieachtergrond

Besluit: Aangenomen.

24515-658
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van het lid Van Baarle over in gesprek treden over het verlichten van de armoedeproblematiek onder mbo-studenten

Besluit: Aangenomen.

24515-659
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van de leden Kathmann en Maatoug over het afschaffen van het jeugdminimumloon

Besluit: Verworpen.

24515-660
Indiener B.C. Kathmann
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Kathmann en Maatoug over verhoging van het minimumloon naar €14 met behoud van volledige koppeling

Besluit: Verworpen.

24515-661
Indiener B.C. Kathmann
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Kathmann c.s. over garanderen dat er niet wordt bezuinigd op armoede- en schuldenbeleid

Besluit: Verworpen.

24515-662
Indiener B.C. Kathmann
Kamerlid, PvdA
+ 4 anderen

Motie van het lid Kat c.s. over het sneller verwijderen van BKR-registraties na afloop van een minnelijke schuldregeling en de registratieduur gelijkstellen aan die van de wettelijke schuldregeling

Besluit: Aangenomen.

24515-663
Indiener H. Kat
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van de leden De Kort en Ceder over de richtlijnen met betrekking tot privacyregels binnen het betamelijke verruimen

Besluit: Aangenomen.

24515-664
Indiener A.H.J. de Kort
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Léon de Jong en Kops over het verruimen van de volumegrenzen van gas en elektriciteit en het verlagen van de prijzen

Besluit: Verworpen.

24515-665
Indiener L.W.E. (Léon) de Jong
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Léon de Jong over de btw op boodschappen en energie verlagen naar 0%, de huren verlagen en het eigen risico afschaffen

Besluit: Verworpen.

24515-666
Indiener L.W.E. (Léon) de Jong
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Ceder en Kat over het voor het voorjaarsreces nader uitwerken van de aanvullende juridische maatregelen rond het voorkomen van huisuitzettingen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

24515-667
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Van Kent over het aan gemeenten toekennen van een aanvullend en naar eigen inzicht te besteden bedrag van 1 miljard voor het bestrijden van armoede

Besluit: Verworpen.

24515-668
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons over bezien hoe het instrument van de pauzeknop breder betrokken kan worden bij schuldenproblematiek (t.v.v. 24515-657)

Besluit: Aangenomen.

24515-671
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1