Het voorstel van het lid Ceder om in de eerste week na het herfstreces te starten met de plenaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Kamerstuk 36 067)

Plenaire vergadering 20 oktober 2022