Moties ingediend bij het tweeminutendebat Financiële Markten

Plenaire vergadering 4 oktober 2022

Motie van het lid Van Raan over een vorm van CO2-heffing voor financiële instellingen

Besluit: Verworpen.

32545-175
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Grinwis c.s. over duidelijke kaders en normen voor een meer risicogebaseerde aanpak van financieel-economische criminaliteit

Besluit: Aangenomen.

32545-176
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van de leden Grinwis en Van Weyenberg over een meldpunt voor binnenlandse PEP's over onjuiste toepassing van de Wwft

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

32545-177
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Inge van Dijk en Grinwis over ervoor zorgen dat de financiële dienstverlening aan stichtingen en verenigingen laagdrempelig beschikbaar blijft

Besluit: Aangenomen.

32545-178
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Van Weyenberg en Grinwis over zorg dragen dat consumenten uiterlijk vanaf 1 januari 2024 actief geïnformeerd worden over provisie bij het afsluiten van een schadeverzekering

Besluit: Aangenomen.

32545-179
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66
+ 1 andere
Naar boven