Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) (35824)

Plenaire vergadering 27 september 2022

Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

Besluit: Aangenomen.

35824
Indiener T. van Ark
minister voor Medische Zorg
+ 3 anderen

Amendement van het lid Van den Berg over het laten vervallen van de uitzondering voor zorg in strafrechtelijk kader

Besluit: Ingetrokken.

35824-10
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA

Amendement van het lid Van den Berg over aanpassing van de citeertitel

Besluit: Ingetrokken.

35824-16
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA

Amendement van het lid Hijink over het niet toestaan van verplichte uitwisseling van gegevens via elektronische uitwisselingssystemen

Besluit: Aangenomen.

35824-20
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP

Amendement van de leden Hijink en Van den Berg ter vervanging van nr. 19 over het waarborgen van het allerhoogste niveau van bescherming bij de uitwisseling van gegevens

Besluit: Aangenomen.

35824-22
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Hijink ter vervanging van nr. 11 over verplicht gebruik van open en waar mogelijk internationale standaarden (API)

Besluit: Aangenomen.

35824-25
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Amendement van de leden Van den Berg en Hijink ter vervanging van nr. 18 over een vergunningplicht voor systemen voor gegevensuitwisseling van ziekenhuizen

Besluit: Ingetrokken.

35824-26
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Nader gewijzigd amendement van het lid Van den Berg ter vervanging van nr. 21 over een verduidelijking wie zorgverleners zijn die onder een zorgaanbieder ressorteren

Besluit: Aangenomen.

35824-27
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA

Gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Hijink ter vervanging van nr. 24 over een jaarlijkse verantwoordingsplicht aan het parlement over het gebruik van spoor 1

Besluit: Aangenomen.

35824-43
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Van den Berg 35824-44 t.v.v. nr. 13 over eisen voor informatietechnologieproducten of -diensten

Besluit: Aangenomen.

35824-44
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA

Nader gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Paulusma over de uitwisseling van gegevens met de persoonlijke gezondheidsomgeving van patiƫnten

Besluit: Aangenomen.

35824-46
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere
Naar boven