Moties ingediend bij het tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting

Plenaire vergadering 27 september 2022

Motie van het lid Van Haga over de liberalisatiegrens niet verhogen

Besluit: Verworpen.

32847-934
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over het splitsen van woningen aanmoedigen

Besluit: Verworpen.

32847-935
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over de kostendelersnorm voor alle Nederlanders afschaffen

Besluit: Verworpen.

32847-936
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over afkeuring uitspreken over de plannen van de minister voor Volkshuisvesting

Besluit: Verworpen.

32847-937
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van de leden Beckerman en Sylvana Simons over een eenmalige garantiestelling van 50 miljoen waardoor wooncoƶperaties externe financieringen kunnen aantrekken

Besluit: Verworpen.

32847-938
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Beckerman en Sylvana Simons over de 30%-normering gebruiken om het aandeel sociaal te verhogen en niet te verlagen

Besluit: Verworpen.

32847-939
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Beckerman en Sylvana Simons over een programma van maatregelen voor de aanpak van de bestaande woningvoorraad ten behoeve van huurders en kopers met een lager inkomen

Besluit: Verworpen.

32847-940
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Peter de Groot over onderzoeken in hoeverre het WWS aanpassing behoeft om het geschikt te maken voor de middenhuur

Besluit: Aangenomen.

32847-941
Indiener P.C. (Peter) de Groot
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Peter de Groot over landelijke regie nemen in een zorgvuldige transformatie van specifieke recreatieparken naar woonwijken

Besluit: Aangenomen.

32847-942
Indiener P.C. (Peter) de Groot
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Grinwis en Geurts over belemmeringen voor woningcorporaties om bouwgrond te kopen wegnemen

Besluit: Aangenomen.

32847-943
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Boulakjar en Grinwis over de realisatie van studentenwoningen bij Kronenburg in Amstelveen

Besluit: Aangenomen.

32847-944
Indiener F. Boulakjar
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Den Haan over de aanbevelingen van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving meenemen in de uitwerking van de voorwaarden van woon-zorgvisies

Besluit: Aangenomen.

32847-945
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan

Motie van het lid Nijboer over de huren van huurwoningen met een energielabel slechter dan C dit jaar nog verlagen

Besluit: Ingetrokken.

32847-946
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Nijboer over de huren voor 2023 bevriezen

Besluit: Verworpen.

32847-947
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA