Moties ingediend bij het tweeminutendebat Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen

Plenaire vergadering 27 september 2022

Motie van de leden Van der Woude en Van der Molen over de risicoanalyse kennisveiligheid op systematische wijze laten uitvoeren door de instellingen

Besluit: Aangenomen.

31288-979
Indiener H.H. van der Woude
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Dekker over chinese studenten en onderzoekers op Nederlandse universiteiten weren uit alle gevoelige kennisdomeinen

Besluit: Verworpen.

31288-980
Indiener R.J. Dekker
Kamerlid, FVD
Naar boven