Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp (35833)

Plenaire vergadering 27 september 2022

Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp

Besluit: Aangenomen.

35833
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 2 anderen

Gewijzigd amendement van de leden Maeijer en Mohandis ter vervanging van nr. 8 over het wettelijk borgen van de verhoogde leeftijdsgrens voor jongeren die in een gezinshuis verblijven

Besluit: Verworpen.

35833-11
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Mohandis ter vervanging van nr. 10 over het kunnen opvangen in een pleeggezin van jongeren in een residentiƫle instelling die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt

Besluit: Verworpen.

35833-23
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere
Naar boven