Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2021

Plenaire vergadering 7 juli 2022

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2021

Besluit: Besloten zonder stemming aan te nemen en conform het voorstel van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven te besluiten en de desbetreffende ministers, met inachtneming van de diverse toezeggingen ter verbetering van het financieel beheer, decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.(Omtzigt-tegen)

36100-26
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Slotwet Infrastructuurfonds 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-A
Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet Gemeentefonds 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-B
Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Slotwet Provinciefonds 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-C
Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-XIV
Indiener H. Staghouwer
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Slotwet Staten-Generaal 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-IIA
Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-XII
Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-IIB
Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-VIII
Indiener R.H. Dijkgraaf
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-V
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Slotwet Deltafonds 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-J
Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-K
Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie

Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-IV
Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-XVII
Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Slotwet Nationaal Groeifonds 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-XIX
Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

36100-VII
Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-XVI
Indiener E.J. Kuipers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Slotwet van de Koning 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-I
Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-III
Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken

Slotwet Ministerie van Defensie 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-X
Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie

Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-IX
Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-XIII
Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat

Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-VI
Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36100-XV
Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere
Naar boven