Moties ingediend bij de Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb

Plenaire vergadering 7 juli 2022

Motie van het lid Van Haga over topprioriteit maken van het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen

Besluit: Aangenomen.

36081-8
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over gemeenten niet dwingen om asielzoekers op te vangen

Besluit: Verworpen.

36081-9
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over tweede woningen niet gedwongen tijdelijk afstaan voor asielopvang

Besluit: Aangenomen.

36081-10
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Stoffer over terughoudend omgaan met staatsnoodrecht

Besluit: Aangenomen.

36081-11
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Stoffer over afzien van dwang bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen en reguliere asielzoekers

Besluit: Verworpen.

36081-12
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Van der Plas over een maandelijkse analyse van het noodrecht onder de Voortduringswet

Besluit: Aangenomen.

36081-13
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Kröger over de opvang van ontheemde Oekraïners en asielzoekers in samenhang bezien

Besluit: Aangenomen.

36081-14
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
Naar boven