Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen

Plenaire vergadering 7 juli 2022

Gewijzigde motie van de leden Dassen en Nijboer over een nultarief voor warmtepompen in het Belastingplan 2023 (t.v.v. 35925-XV-138)

Besluit: Verworpen.

35925-XV-152
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 1 andere
Naar boven