Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf

Plenaire vergadering 7 juli 2022

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over prevalentieonderzoek een grotere rol geven bij het vervolgonderzoek naar veiligheidsbeleving (t.v.v. 31015-260)

Besluit: Aangenomen.

31015-261
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
Naar boven