Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Medische preventie/Verslavingszorg/drugspreventie

Plenaire vergadering 7 juli 2022

Motie van het lid Mohandis over een plan van aanpak om het rotavaccin in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen

Besluit: Aangehouden.

32793-617
Indiener M. Mohandis
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Mohandis en Westerveld over de CEM zo snel mogelijk aanbieden

Besluit: Aangenomen.

32793-618
Indiener M. Mohandis
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Den Haan en Rudmer Heerema over de doorlooptijd voor vaccins van EMA-goedkeuring tot inzet in de praktijk drastisch terugbrengen

Besluit: Aangenomen.

32793-619
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 1 andere

Motie van de leden Den Haan en Kuzu over beter inzetten op de preventieve opsporing van beroertes

Besluit: Aangenomen.

32793-620
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 1 andere

Motie van de leden Den Haan en Kuzu over screening op en dieetbehandeling van ziektegerelateerde ondervoeding als onderdeel van de intakegesprekken

Besluit: Verworpen.

32793-621
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 1 andere

Motie van de leden Kuzu en Den Haan over onderzoek naar de ontmoediging van softdrugsgebruik door belastingen en heffingen

Besluit: Verworpen.

32793-622
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van het lid Kuzu c.s. over wetgeving die het voor iedereen die in 2010 of later is geboren verbiedt om tabaksproducten te kopen

Besluit: Verworpen.

32793-623
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK
+ 2 anderen

Motie van het lid Bikker c.s. over onderzoek naar aanvullende preventieve maatregelen om het gebruik van synthetische drugs terug te dringen

Besluit: Aangenomen.

32793-624
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Slootweg over aandacht voor maximale gezondheidswinst en de mogelijke rol van polyvalente vaccins bij de nieuwe aanbesteding voor een HPV-vaccin

Besluit: Aangenomen.

32793-625
Indiener E.J. Slootweg
Kamerlid, CDA

Motie van de leden Slootweg en Bikker over de voorlichting over drugsbeleid ook op ouders richten

Besluit: Aangenomen.

32793-626
Indiener E.J. Slootweg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Agema over de bestrijding van teken via vogels en schimmels

Besluit: Aangenomen.

32793-627
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV
Naar boven