Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Jeugdbeleid

Plenaire vergadering 7 juli 2022

Motie van het lid Westerveld c.s. over de plannen voor het invoeren van een eigen bijdrage in de jeugdzorg schrappen

Besluit: Verworpen.

31839-858
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 4 anderen

Motie van de leden Kwint en Westerveld over een verbod op private-equity opnemen in de komende Wet integere bedrijfsvoering zorg

Besluit: Verworpen.

31839-859
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Kwint over de professionele autonomie van hulpverleners niet van bovenaf inperken

Besluit: Verworpen.

31839-860
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP

Motie van het lid Raemakers over voor 1 november gesprekken voeren met aanbieders van gesloten jeugdzorg en de bijbehorende onderwijspartners

Besluit: Aangenomen.

31839-861
Indiener R. Raemakers
Kamerlid, D66

Motie van de leden Den Haan en Westerveld over door het hele land lokale teams met voldoende expertise voor hoogwaardige triage inrichten

Besluit: Aangenomen.

31839-862
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 1 andere

Motie van de leden Den Haan en Westerveld over de hele integrale keten binnen de jeugd-ggz regionaal inzichtelijk maken

Besluit: Verworpen.

31839-863
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 1 andere

Motie van de leden Ceder en Raemakers over de werving van pleegouders en de ondersteuning van pleeggezinnen intensiveren

Besluit: Aangenomen.

31839-864
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Ceder en Maeijer over het opstellen van een familiegroepsplan

Besluit: Aangenomen.

31839-865
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Ceder en Peters over de randvoorwaarden voor het overhevelen van dyslexiezorg naar het onderwijs

Besluit: Aangenomen.

31839-866
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Maeijer over geen spoeduithuisplaatsingen op basis van een melding van een derde

Besluit: Aangenomen.

31839-867
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Sylvana Simons over het beloofde plan voor de afbouw van de gesloten jeugdzorg dit jaar afronden

Besluit: Verworpen.

31839-868
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1

Motie van het lid Sylvana Simons over excuses van de minister aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg en JJI's zijn opgesloten

Besluit: Verworpen.

31839-869
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1

Motie van het lid De Neef over de beschikbaarheid van laagdrempelige inloopvoorzieningen voor jongeren bij verschillende gemeenten

Besluit: Aangenomen.

31839-870
Indiener D. de Neef
Kamerlid, VVD
Naar boven