Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen

Plenaire vergadering 7 juli 2022

Motie van de leden Beckerman en Nijboer over een totaaloverzicht van de huidige stand van zaken

Besluit: Aangenomen.

33529-1045
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Beckerman en Nijboer over het overlaadstation aardgascondensaat in Roodeschool verplaatsen

Besluit: Aangenomen.

33529-1046
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Beckerman en Nijboer over nog dit jaar een goede regeling voor ondernemers met waardedaling als gevolg van mijnbouw

Besluit: Aangenomen.

33529-1048
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Smolders over extra gas winnen uit het Groningenveld als bedrijven afgesloten dreigen te worden

Besluit: Verworpen.

33529-1050
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Kröger en Thijssen over slechts tijdelijke winningsvergunningen uitgeven

Besluit: Aangenomen.

33529-1051
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Kröger en Thijssen over een wetenschappelijk onderbouwd afbouwpad voor fossiele winning

Besluit: Aangenomen.

33529-1052
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Boulakjar en Paulusma over onderzoek naar in 2023 opvolging geven aan de JongerenTop Groningen 2019

Besluit: Aangenomen.

33529-1053
Indiener F. Boulakjar
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Beckerman en Nijboer over het bewijsvermoeden van toepassing laten zijn in relatie tot de gasopslag bij Grijpskerk (t.v.v. 33529-1047)

Besluit: Aangenomen.

33529-1054
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Smolders over een waakvlamscenario nastreven (t.v.v. 33529-1049)

Besluit: Aangenomen.

33529-1055
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere
Naar boven