Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage) (36064)

Plenaire vergadering 5 juli 2022

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage)

Besluit: Aangenomen.

36064
Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere