Moties ingediend bij de Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten

Plenaire vergadering 5 juli 2022

Motie van het lid Van Kent over geen partnertoets en geen vermogenstoets meer in de Participatiewet voor mensen die (chronisch) ziek zijn

Besluit: Verworpen.

35394-34
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Kent over de kostendelersnorm in zijn geheel afschaffen

Besluit: Verworpen.

35394-35
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP

Motie van het lid Ceder over ondersteuning aan gemeenten om de uitzonderingen op de kostendelersnorm niet onnodig restrictief toe te passen

Besluit: Aangenomen.

35394-38
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Léon de Jong over sociale werkvoorzieningen behouden en daarvoor voldoende budget vrijmaken

Besluit: Verworpen.

35394-40
Indiener L.W.E. (Léon) de Jong
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Léon de Jong over maatregelen ter voorkoming van onnodige stapeling van uitkeringen

Besluit: Verworpen.

35394-41
Indiener L.W.E. (Léon) de Jong
Kamerlid, PVV

Motie van het lid De Kort over een plan van aanpak om de prestaties van overheidswerkgevers in de banenafspraak te verbeteren

Besluit: Aangenomen.

35394-42
Indiener A.H.J. de Kort
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Maatoug en Kathmann over een mogelijke herformulering van de inlichtingenplicht meenemen in spoor 1 bij de verdere herziening van de Participatiewet

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35394-43
Indiener S. Maatoug
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Podt c.s. over een landelijk beeld geven van hoe de participatiemiddelen door gemeenten worden uitgegeven (t.v.v. 35394-36)

Besluit: Aangenomen.

35394-44
Indiener A. Podt
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van het lid Podt c.s. over geen harde knip in de nieuwe giftenregeling (t.v.v. 35394-37)

Besluit: Aangenomen.

35394-45
Indiener A. Podt
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van het lid Palland c.s. over verkennen of en op welke wijze inzetten van bijstandsgeld voor begeleiding en scholing voor mensen uit de bijstand effectief en verantwoord is of kan zijn (t.v.v. 35394-39)

Besluit: Aangenomen.

35394-46
Indiener H.M. Palland
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen