Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders) (35914)

Plenaire vergadering 28 juni 2022

Motie van het lid Jansen over een voorstel om de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd af te schaffen

Besluit: Verworpen.

35914-9
Indiener F.J.H. Jansen
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Jansen over onderzoeken in hoeverre het herzien van de verblijfsvergunning kan bijdragen aan het oplossen van het woningtekort

Besluit: Verworpen.

35914-10
Indiener F.J.H. Jansen
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Geurts over het huidige juridisch instrumentarium benutten

Besluit: Aangenomen.

35914-11
Indiener J.L. Geurts
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Eerdmans over de verplichting voor gemeenten om statushouders te huisvesten en de bijbehorende taakstellingen afschaffen

Besluit: Verworpen.

35914-12
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans over gemeenten niet dwingen om asielzoekers op te vangen

Besluit: Verworpen.

35914-13
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat een asielstop nodig is

Besluit: Verworpen.

35914-14
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Peter de Groot over onderzoeken welke voorraad nodig is voor het huisvesten van statushouders

Besluit: Aangenomen.

35914-15
Indiener P.C. (Peter) de Groot
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Peter de Groot over de Huisvestingswet 2014 pas in werking laten treden nadat er voldoende voorraad is van tijdelijke huisvesting

Besluit: Ingetrokken.

35914-16
Indiener P.C. (Peter) de Groot
Kamerlid, VVD