Brief van het Presidium over instelling van een tijdelijke commissie corona

Plenaire vergadering 28 juni 2022

Brief van het Presidium over instelling van een tijdelijke commissie corona

Besluit: Besloten conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met het instellen van een tijdelijke commissie corona met als taak voorstellen te doen voor de opzet van een parlementaire enquĂȘte over corona.

36142-1
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66