Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Nederlandse Sportraad over hoe de Nederlandse sport minder afhankelijk kan worden van sponsoring door gokbedrijven

Plenaire vergadering 28 juni 2022

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Nederlandse Sportraad over hoe de Nederlandse sport minder afhankelijk kan worden van sponsoring door gokbedrijven

Besluit: Besloten conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

30234-301
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66