Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de juridische mogelijkheden voor onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering van politieke partijen

Plenaire vergadering 28 juni 2022

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering Raad van State over de juridische mogelijkheden voor onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering van politieke partijen

Besluit: Besloten conform het voorstel van het Presidium te besluiten.(PVV-tegen)

35657-90
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66