Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging van het Opiumbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet

Plenaire vergadering 21 juni 2022

Motie van het lid Sneller over onderzoeken hoe de verkoop en het bezit van nieuwe risicovolle middelen sneller en doelmatiger gereguleerd kunnen worden

Besluit: Aangenomen.

35954-7
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66