Moties ingediend bij het tweeminutendebat Opties voor rechtsherstel box 3

Plenaire vergadering 7 juni 2022

Motie van het lid Alkaya over alle belastingplichtigen in gelijke situaties gelijk behandelen zonder onderscheid tussen bezwaarmakers en niet-bezwaarmakers

Besluit: Verworpen.

32140-110
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP

Motie van het lid Ephraim over ook de spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt compenseren

Besluit: Verworpen.

32140-111
Indiener O.R. Ephraim
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Ephraim over het compensatiebedrag binnen de begroting aan de uitgavenkant zoeken

Besluit: Verworpen.

32140-112
Indiener O.R. Ephraim
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Ephraim over de uitvoerbaarheid vooropstellen bij een nieuwe vorm van belastingheffing in box 3

Besluit: Verworpen.

32140-113
Indiener O.R. Ephraim
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Grinwis c.s. over het onderzoeken van gevolgen van de wetswijziging en het functioneren van de massaalbezwaarprocedure

Besluit: Aangenomen.

32140-114
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over bij de uitwerking van de vermogensaanwasbelasting opties in kaart brengen om liquiditeitsproblemen te voorkomen

Besluit: Aangenomen.

32140-115
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over een uitwerking van de verschillende scenario's voor niet-bezwaarmakers waarbij nadrukkelijk onderscheid wordt gemaakt tussen grote en kleine spaarders

Besluit: Aangenomen.

32140-116
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Motie van de leden Nijboer en Van der Lee over dekking voor compensatie louter binnen het vermogensdomein vinden

Besluit: Verworpen.

32140-117
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Romke de Jong c.s. over een heldere en gedetailleerde planning voor een stelsel van daadwerkelijk rendement in 2025

Besluit: Overgenomen.

32140-118
Indiener R.H. (Romke) de Jong
Kamerlid, D66
+ 3 anderen