Moties ingediend bij het tweeminutendebat Omgevingswet

Plenaire vergadering 12 april 2022

Motie van het lid Minhas over de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet definitief bepalen op 1 januari 2023

Besluit: Aangenomen.

33118-226
Indiener F.B. Minhas
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Minhas en Goudzwaard over met de bestuurlijke partners goede kennis en kunde bij de omgevingsdiensten bevorderen

Besluit: Aangenomen.

33118-227
Indiener F.B. Minhas
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Beckerman over uitstel van de invoering van de Omgevingswet niet uitsluiten

Besluit: Verworpen.

33118-228
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van de leden Geurts en Boulakjar over meer pilots met het DSO voor mkb-bedrijven

Besluit: Aangenomen.

33118-229
Indiener J.L. Geurts
Kamerlid, CDA
+ 1 andere