Moties ingediend bij het debat over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3

Plenaire vergadering 8 februari 2022

Motie van het lid Romke de Jong c.s. over voorstellen voor het hervatten van de belastingheffing op vermogen

Besluit: Aangenomen.

35927-94
Indiener R.H. (Romke) de Jong
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van het lid Alkaya c.s. over het niet verhogen van de lasten op arbeid of consumptie

Besluit: Aangenomen.

35927-95
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Alkaya c.s. over het zo veel mogelijk verlagen van de jubelton

Besluit: Aangenomen.

35927-96
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Omtzigt over het instellen van een commissie voor een minder verstorende belastingheffing op onroerend goed

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35927-97
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt

Motie van het lid Maatoug c.s. over het tegengaan van mogelijke belastingarbitrage door de huidige situatie in box 3

Besluit: Verworpen.

35927-98
Indiener S. Maatoug
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Ephraim over het integraal afschaffen van de vermogensbelasting

Besluit: Verworpen.

35927-99
Indiener O.R. Ephraim
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Ephraim over schade en misgelopen belastingen niet verhalen op de burger

Besluit: Verworpen.

35927-100
Indiener O.R. Ephraim
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Ephraim over onderzoek naar een forfaitaire heffing als de vermogensbelasting niet wordt afgeschaft

Besluit: Verworpen.

35927-101
Indiener O.R. Ephraim
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Stoffer over belasting op vermogen op basis van werkelijk rendement zo snel mogelijk invoeren

Besluit: Aangenomen.

35927-102
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Van Houwelingen over het compenseren van alle gedupeerden van de fictieve rendementsheffing

Besluit: Verworpen.

35927-103
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Van Houwelingen over een fictief rendementspercentage hanteren dat niet hoger is dan de spaarrente

Besluit: Verworpen.

35927-104
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Gewijzigde motie van het lid Eppink over kleine spaarders als eerste in aanmerking laten komen voor compensatie (t.v.v. 35927-105)

Besluit: Aangenomen.

35927-106
Indiener D.J. Eppink
Kamerlid, JA21