Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Kansspelen

Plenaire vergadering 16 december 2021