Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Kansspelen

Plenaire vergadering 16 december 2021

Motie van het lid Rudmer Heerema over loterijen toestaan een alternatieve waarschuwende tekst te hanteren bij hun wervings- en reclameactiviteiten

Besluit: Verworpen.

24557-181
Indiener R.J. (Rudmer) Heerema
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Rudmer Heerema over het onderscheid tussen risicovolle en risicoarme kansspelen verankeren

Besluit: Aangenomen.

24557-182
Indiener R.J. (Rudmer) Heerema
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Kathmann en Van Nispen over gepersonaliseerde advertenties na bezoek van gokwebsites tegengaan

Besluit: Aangenomen.

24557-183
Indiener B.C. Kathmann
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Kathmann c.s. over onderzoeken in hoeverre jongeren door de coronamaatregelen zijn gaan gokken

Besluit: Aangenomen.

24557-184
Indiener B.C. Kathmann
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Kathmann c.s. over zorgen dat storten van geld op een online gokaccount via de bankrekening van een derde onmogelijk wordt

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

24557-185
Indiener B.C. Kathmann
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen

Besluit: Aangenomen.

24557-186
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 9 anderen

Motie van het lid Van Nispen c.s. over online aanbieders van kansspelen verplichten consumenten te wijzen op verslavingszorg en het bestaan van het Centraal register uitsluiting kansspelen (CRUKS)

Besluit: Aangenomen.

24557-187
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 3 anderen

Motie van het lid Bikker c.s. over afspraken over stopzetten van gokreclames rondom internationale sportevenementen met een Nederlandse vertegenwoordiging

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

24557-188
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Kuik c.s. over instellen van maximale speellimieten bij online kansspelen door deelnemers zelf vastleggen in de wet

Besluit: Aangenomen.

24557-189
Indiener A. Kuik
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Motie van het lid Bikker c.s. over in regelgeving vastleggen dat online gokreclames aan dezelfde venstertijden moeten voldoen als gokreclames op televisie en radio

Besluit: Aangenomen.

24557-190
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen