Moties ingediend bij het debat over de Europese top van 16 en 17 december 2021

Plenaire vergadering 14 december 2021

Motie van de leden Sjoerdsma en Boucke over het versterken van de Europese energiemarkt door het gezamenlijk inkopen van gas

Besluit: Verworpen.

21501-20-1744
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Sjoerdsma over het onderzoeken van steun voor Europese kieslijsten

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

21501-20-1745
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66

Motie van het lid Jasper van Dijk over de conceptversie van het Strategisch Kompas openbaar maken

Besluit: Verworpen.

21501-20-1746
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van der Plas over een Europees kader om gelijktijdig reisrestricties op te leggen aan landen waar zich in hoog tempo nieuwe covidvarianten voordoen

Besluit: Aangenomen.

21501-20-1747
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Bisschop over aandacht vragen voor de negatieve gevolgen van het Europees vaccinatiecertificaat

Besluit: Verworpen.

21501-20-1748
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Piri c.s. over het opnemen van bestaande handelscontracten in Europese sanctiepakketten tegen Belarus

Besluit: Aangenomen.

21501-20-1749
Indiener K.P. Piri
Kamerlid, PvdA
+ 4 anderen

Motie van het lid Piri c.s. over voorwaarden stellen aan financiƫle steun voor grensbewaking

Besluit: Verworpen.

21501-20-1750
Indiener K.P. Piri
Kamerlid, PvdA
+ 3 anderen

Motie van de leden Maeijer en De Roon over vasthouden aan besluitvorming bij unanimiteit over civiele en militaire missies

Besluit: Verworpen.

21501-20-1751
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden Maeijer en Agema over kenbaar maken dat het voeren van een debat over verplichte vaccinatie aan de soevereine landen is

Besluit: Aangenomen.

21501-20-1752
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Van Houwelingen over zich uitspreken tegen de vorming van een Europees leger

Besluit: Aangenomen.

21501-20-1753
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Van Houwelingen over zich uitspreken tegen de uitspraak van Von der Leyen over de wenselijkheid van een vaccinatieplicht

Besluit: Verworpen.

21501-20-1754
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Van Houwelingen over er bij Oostenrijk op aandringen om maatregelen rondom vaccinatieplicht en lockdowns terug te draaien

Besluit: Verworpen.

21501-20-1755
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD