Stemmingen over: moties ingediend bij het Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

Plenaire vergadering 23 november 2021